پیچ و مهره شاتون قدیم

پیچ و مهره شاتون قدیم

دسته بندی ها :پیچ

پیچ و مهره شاتون قدیم برای بستن شاتون مورد استفاده قرار میگیرد .

اطلاعات اضافی

جنس

آهن خشکه

تولید کننده

شرکتی

ابعاد پیچ

8*40 دنده ریز کله بیضی