پیچ و مهره انگشتی سوپاپ

پیچ و مهره انگشتی سوپاپ

دسته بندی ها :پیچ

برای تنظیم سوپاپ ماشین

اطلاعات اضافی

جنس

آهن خشکه

تولید کننده

شرکتی

ابعاد پیچ

پیچ 30*8 تمام دنده / دنده ریز