پیچ محور چرخ عقب

پیچ محور چرخ عقب

دسته بندی ها :پیچ

پیچ محور چرخ عقب برای بستن محور چرخ عقب به اکسل استفاده می شود .

اطلاعات اضافی

جنس

آهن خشکه

ابعاد پیچ

10*40 هزار خار دار

تولید کننده

شرکتی