پیچ فولی هرزه گرد کولر

پیچ فولی هرزه گرد کولر

دسته بندی ها :پیچ

پیچ فولی هرزه گرد کولر برای تنظیم تسمه کولر به کار میرود .

اطلاعات اضافی

جنس

آهن خشکه

ابعاد پیچ

پیچ و مهره 10 / پیچ تنظیم 6

تولید کننده

شرکتی