پیچ طبق به سگ دست

پیچ طبق به سگ دست

دسته بندی ها :پیچ

برای بستن طبق به سگ دست

اطلاعات اضافی

ابعاد پیچ

10*55 هزار خار دار

جنس

آهن خشکه

تولید کننده

شرکتی