پیچ دو سر رزوه منیفول

پیچ دو سر رزوه منیفول

دسته بندی ها :پیچ

برای بستن منیفول مورد استفاده قرار میگیرد

اطلاعات اضافی

ابعاد پیچ

8*40

جنس

آهن خشکه

تولید کننده

متفرقه